Maak een Shift in jouw
gemeente in minder dan
90 dagen

Maak een
Shift in jouw gemeente in minder dan
90 dagen

Welkom bij Shift
Shift helpt gemeenten om hun
Shift helpt
gemeenten om hun
inwoners te ondersteunen met
inwoners te ondersteunen met
de transitie naar een duurzame
de transitie naar een
en circulaire levensstijl
duurzame en circulaire levensstijl

Dat doen we via het

duurzaamheidsloket

Jouw eigen CO2 voetafdruk​

Binnen 5 minuten berekenen inwoners hun persoonlijke CO2 voetafdruk. Hierdoor wordt inzichtelijk welke keuzes in hun levensstijl de meeste impact maken.

De duurzame wegwijzer

Inwoners ontdekken makkelijk relevante lokale en duurzame evenementen, initiatieven en subsidies bij hun in de buurt.

Gepersonaliseerde content

Op basis van een persoonlijk profiel, aangedreven door AI technologie en het Shift gedragsveranderingsmodel krijgen inwoners content die voor hen relevant is.

Altijd in gesprek​​

Spreek eenvoudig en snel experts op het gebied van eten, energie, circulariteit, ontspullen en reizen. Persoonlijk 1-op-1 contact via de telefoon, maandelijkse online Q&A sessies en/of bij jou in de buurt.

Het Shift platform
altijd op zak

Co2-voetafdruk calculator

De CO2-voetafdruktest genereert
gedetailleerde input voor
een persoonlijk profiel.

Inspirerende content

Inspirerende content om bewustzijn te creëren rondom klimaatverandering en wat je zelf kunt doen.

Persoonlijke voorkeuren

Enquêtes om focusgebieden te bepalen, content voorkeuren en meer.

Educatieve content

Educatieve content. Inhoudelijk diepgaande content in combinatie met praktische suggesties. Links naar interessante initiatieven en locatiesgedragswetenschap.

Academische kennis.

Shift gebruikt bewezen inzichten uit de klimaatwetenschap, transitietheorie en gedragswetenschap.

Producten en partners

Uitgebreid overzicht van oplossingen, producten en organisaties om makkelijker, duurzamer te leven.

Het Shift platform
altijd op zak

Co2-voetafdruk calculator

De CO2-voetafdruktest genereert
gedetailleerde input voor
een persoonlijk profiel.

Inspirerende content

Inspirerende content om bewustzijn te creëren rondom klimaatverandering en wat je zelf kunt doen.

Persoonlijke voorkeuren

Enquêtes om focusgebieden te bepalen, content voorkeuren en meer.

Educatieve content

Educatieve content. Inhoudelijk diepgaande content in combinatie met praktische suggesties. Links naar interessante initiatieven en locatiesgedragswetenschap.

Academische kennis.

Shift gebruikt bewezen inzichten uit de klimaatwetenschap, transitietheorie en gedragswetenschap.

Producten en partners

Uitgebreid overzicht van oplossingen, producten en organisaties om makkelijker, duurzamer te leven.

De voordelen
op een rij

Draagvlak

Breed gedragen
steun en acceptatie

Draagvlak creëren voor gemeentelijk beleid en een duurzame levensstijl.

Gezondere leefomgeving

Gezonder leven
is ook minder
vervuilen

Duurzaam leven vermindert vervuiling, bevordert biodiversiteit, en zorgt voor een schonere en gezondere gemeente.

Maatschappelijk welzijn

Samen maken
we het beter

Duurzame keuzes verbeteren de levenskwaliteit voor individuen en gemeenschappen, en dragen bij aan een schonere, groenere toekomst voor iedereen.

Sociale cohesie

Centraal
verbonden zijn

Leren over duurzaamheid en dit in de praktijk brengen met mensen in je buurt, versterkt de sociale cohesie.

Lokaal stimuleren

Economisch
sociaal

Shift helpt inwoners lokale initiatieven en bedrijven ontdekken wat de lokale economie bevordert.

Subsidiewijzer

Op elk potje past
een deksel

Maakt het burgers gemakkelijk om de juiste subsidies te vinden en aan te vragen.

Partners en
klanten

Ons
verhaal

Shift is opgericht vanuit de wetenschap dat als we de klimaatdoelstelling van Parijs ècht willen halen, we verder moeten kijken dan alleen de energietransitie. De gemiddelde CO2 voetafdruk van een Nederlander is momenteel 3.5x hoger dan de Parijs-doelstellingen, we hebben dus allemaal een belangrijke rol te spelen om een leefbare wereld te creëren.

Gemeenten hebben ambitieuze doelstellingen voor het klimaat: 60% minder CO2 in 2030. Maar hoe neem je burgers mee in de transformatie naar een duurzame levensstijl?

Op basis van onze praktijktesten is gebleken dat als je duurzaam leven positief benadert en makkelijk maakt, je handelingsperspectief biedt: inwoners kunnen in korte tijd enorme stappen kunnen zetten.

Ook benieuwd hoe wij dat doen? We vertellen er graag meer over.

Een team voor een
betere toekomst

Is jouw gemeente klaar
om een Shift te maken?

Contact Shift

Neem contact met ons op om te bespreken wat de mogelijkheden zijn voor jouw gemeente.
Neem contact met ons op om te bespreken wat de mogelijkheden zijn voor jouw gemeente.