shiftworld

ANBI Stichting

Organisatie en contact

Stichting Shift Community

Initiatiefnemer van de Stichting is Don Ritzen
Stichting Shift Community is gevestigd in Amersfoortsestraatweg 117, 1251 AV Laren
Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) is: 865530592
KvK:  91025419
Bank: NL86TRIO0320703576 t.n. Stichting Shift community

Je kunt contact met ons opnemen door te mailen naar join@shift.world

Bestuur

De stichting wordt bestuurd door:
Gosse de Jong, voorzitter

Don Ritzen, secretaris
Pjotr Anthoni, penningmeester
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen redelijkerwijs in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Financiering

Voor het bereiken van de doelstellingen van stichting Shift zullen fondsen worden geworven. Fondsenwerving vindt voornamelijk plaats onder de volgende doelgroepen (1) subsidieverstrekkers en (vermogens)fondsen, (2) particuliere donateurs en (3) individuele major donors.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Stichting Shift Community is onlangs in augustus 2023 opgericht.  Daarom is er nog geen jaarrekening en jaar verslag beschikbaar.


Beleidsplan

Het Shift community beleidsplan is hier te downloaden.